Ο πράος

Loading...


Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Ο πράος παραμένει ανεπηρέαστος στον νού και στην καρδιά του. Δεν ταράσσεται, ούτε όταν τον κατηγορούν, ούτε όταν τον επαινούν• ούτε όταν τον υπολογίζουν, ούτε όταν τον αγνοούν• ούτε όταν τον εξυψώνουν, ούτε όταν τον ταπεινώνουν. 

Αυτή όμως η αρετή είναι καρπός μεγάλης πίστης στον Θεό, βαθιάς ταπείνωσης και καθαρής προσευχής.

 Ετικέτες