Ο κόπος της αγάπης

Loading...


Η αγάπη προς την ανθρωπότητα είναι ρητορική απάτη,

η αγάπη προς τον άνθρωπο τον συγκεκριμένο, που έχει δοθεί από τον Θεό στον δρόμο της ζωής μας,

είναι έργο πρακτικό, που απαιτεί κόπο, προσπάθειες, πάλη με τον εαυτό μας, με την οκνηρία μας.

π. Ιωάννης Κρεστιάνκιν, της Μονής των Σπηλαίων (Πσκωφ)Ετικέτες