Ο δρόμος της αρετής

Loading...


Ο άγιος Αντώνιος μιλώντας για την αρετή έλεγε «Πρέπει να μη λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχη ενάρετο βίο, αλλά μόνο ότι δεν είναι εύκολο. 

Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νούν θεοφιλή, που σκέπτονται όπως αρέσει στον Θεό. Γιατί ο κοινός νούς είναι κοσμικός, σκέπτεται δηλαδή κατά το θέλημα του ανθρώπου και ευμετάβολος, που παρέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. Ενώ ο θεοφιλής νούς τιμωρεί την κακία, την οποία εγκολπώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία».

 Ετικέτες