Θέλουμε να σωθούμε αλλά να κάνουμε και τα θελήματά μας

Loading...


Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Προκοπή, λέτε, δεν έχετε κάνει στην πνευματική ζωή. Καί δεν θάκάνετε, όσο θα υπάρχει μέσα σας φιλαυτία. Αυτή αναμφισβήτητα μαρτυρεί πως την πρώτη θέση στην καρδιά σας κατέχει το «εγώ» και όχι ο Κύριος. Η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι η ζωντανή«εντός ημών» αμαρτία, από την οποία προέρχεται όλη η αμαρτωλότητά μας. Καί όταν είμαστε βυθισμένοι στήναμαρτωλότητα, μας πλησιάζει η χάρη του Θεού; 

Όχι, όπως η μέλισσα δεν πλησιάζει εκεί όπου υπάρχει καπνός. Η παρουσία της φιλαυτίας στην ψυχή μας δείχνει πως η πρώτη απόφασή μας να μετανοήσουμε και να υπηρετήσουμε τον Κύριο ήταν ελλιπής, χλιαρή, επιπόλαιη. Ηαπόφαση αυτή είναι η ανταπόκριση στην κλήση του Ιησού: «Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν… και ακολουθείτω μοι»(Ματθ. ις´ 24).

Βλέπετε πως η πεμπτουσία της κλήσεως είναι το «απαρνησάσθωεαυτόν». Καί τούτο σημαίνει ολοκληρωτική εξαφάνιση του εγωισμούκαί της φιλαυτίας, ασυγκατάβατο αγώνα ενάντια στην φιληδονία και στην αυτοικανοποίηση. Δεν μπορούμε όμως να υποτασσόμαστε και στον Θεό και στον εαυτό μας. «Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ. ς´ 24). Ο Κύριος, λοιπόν, της δικής σας καρδιάς ποιός είναι; Ο Χριστός η ο εαυτός σας;

Αφού απαντήσετε με ειλικρίνεια σ’ αυτό το ερώτημα, καθίστε καίσκεφτείτε στα σοβαρά τι θα κάνετε. Μού γράφετε να προσευχηθώ γιάτήν απαλλαγή σας από την φιλαυτία. Αλλά γιατί να προσευχηθώ; ΟΘεός δεν θα με ακούσει. Ακούει μόνο τις προσευχές που γίνονται γιάόσους και απ᾽ όσους αγωνίζονται εναντίον της φιλαυτίας. Η“αφιλαυτία” δεν χαρίζεται από τον Κύριο. Προαπαιτείται για τήναποστολή της Χάριτος και όλων των άλλων θείων ευεργεσιών.Ετικέτες