Δεν μπορεί να κάνει τίποτα…

Loading...


Ο πρώτος Αδάμ από τον εγωϊσμό του μας έφερε εδώ στον τόπο του κλαυθμώνος, στον τόπο της εξορίας. 

Εμείς πρέπει να γίνουμε τέκνα του δεύτερου Αδάμ, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για να ανέλθουμε στον ουρανό, στην πατρίδα μας την πραγματική και να βλέπουμε την δόξα Του και το αμήχανο κάλλος της παναγίας Του μορφής.

Επιστροφή, βέβαια, χωρίς Εκκλησία και χωρίς μυστηριακή ζωή δεν νοείται. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή της είναι ο ίδιος ο Κύριος. Το σώμα χωρίς την κεφαλή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έξω από την Εκκλησία όσο και να κοπιάσει ο νέος δεν θα σωθεί. Το είπε ο Κύριος: “Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν” (Ιω. ιε’, 5).

Γέροντας Άνθιμος ΑγιαννανίτηςΕτικέτες