Δεν θα μπορούσε να σου κάνει κακό

Loading...


Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης 

Αν υποφέρεις και θλίβεσαι,
να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και το διάβολο, 

μα κυρίως τον εαυτό σου.

Γιατί ο διάβολος δεν θα μπορούσε
να σου κάνει κανένα κακό,

αν δεν έβρισκε αιτία σε σένα
που να του δίνει αυτό το δικαίωμα.

 Ετικέτες