Γιατί έχει τόσο μίσος;

Loading...


Ο Διάβολος έχει μεγάλο μίσος κατά της Υπεραγίας Θεοτόκου, 

διότι γέννησε τον Θεάνθρωπο
και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ετικέτες