Αναγκαία για όλους…

Loading...


Του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου

Αν η θλίψη είναι αναγκαία και απαραίτητη για όσους εργάζονται την αρετή, πολύ περισσότερο για όσους αμαρτάνουν. 

 Ετικέτες