Η αποκάλυψη της πλάκας στον Πανάγιο Τάφο (ΦΩΤΟ)

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος μαζί με εκπροσώπους άλλων δογμάτων βρέθηκαν στον όπου αποκαλύφθηκε επιφάνεια όπου είναι ο τάφος του Χριστού.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το εσπέρας της Τετάρτης, 13ης / 26ης Οκτωβρίου 2016, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Δραγουμανεύοντος Αρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, του Τελετάρχου Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου και άλλων Αγιοταφιτών, κατήλθε διά των βαθμίδων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα συνηντήθη μετά του κουστωδού της Αγίας Γης π. Φραγκίσκου και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβάν του Πατριαρχείου των Αρμενίων μετά των συνοδών αυτών και εισήλθεν εις το εσωτερικόν του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και εθεάσαντο την πλάκαν, την καλύπτουσαν τον Άγιον Τάφον, αποκεκυλισμένην υπό της ομάδος των τεχνικών του Ε.Μ.Π. υπό την κ. Μοροπούλου, προκειμένου διά του ενδεδειγμένου εν συνεχεία καθαρισμού να θεαθή η βάσις και ο όλος βράχος του Τάφου.

Εισελθόντες πάντες και προσκυνήσαντες το μνημείον και ενημερωθέντες περί των εργασιών υπό των τεχνικών, εδόξασαν εν βαθεία κατανύξει τον εκ νεκρών Αναστάσντα Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον αγιάσαντα την εκτέλεσιν ενός τοιούτου έργου συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του Ζωοδόχου αυτού Τάφου.