Επίσκεψη του Ιεροσολύμων Θεόφιλου στην Ιορδανία

Με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα συναντήθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος που επικέφθηκε την χώρα. Στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος σειρά ζητημάτων για τους Χριστιανούς της εποχής.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

“Την Τετάρτην, 5ην /18ην Οκτωβρίου 2017, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επεσκέφθη τον Μεγαλειότατον Βασιλέα της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β´ Ιμπν Χουσείν, παρουσία του πρίγκηπος Εμίρη Γάζη, Συμβούλου του Βασιλέως επί των Χριστιανικών Υποθέσεων.

Κατά την συνάντησιν ταύτην ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις τας ιστορικάς αγαστάς σχέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά της Χασιμιτικής Οικογενείας και ηυχαρίστησε τον Βασιλέα διά την συμπαράστασιν Αυτού εις τας προσπαθείας του Πατριαρχείου διά την διατήρησιν του καθεστώτος της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων, του διαφυλάττοντος την ειρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν Χριστιανών και Μουσουλμάνων καθώς και διά την συμμετοχήν Aυτού εις τας προσπαθείας μη εφαρμογής των συμφωνιών ενοικιάσεων των ξενοδοχείων του Πατριαρχείου εις την Jaffa Gate της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ο Μακαριώτατος επίσης ενημέρωσε τον Βασιλέα περί των κοινών ενεργειών των Χριστιανικών Εκκλησιών των Ιεροσολύμων διά την προστασίαν των περιουσιών αυτών και περί της προθέσεως Αυτού να συνεχίση τας επισκέψεις εις αρχηγούς κρατών και Εκκλησιών διά την εκζήτησιν της συμπαραστάσεως αυτών εις το ανακύψαν σοβαρώτατον τούτο πρόβλημα.

Ο Μεγαλειότατος Βασιλεύς ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά τας καταβαλλομένας υπ’ Αυτού προσπαθείας ειρηνικής συμβιώσεως των Χριστιανών και Μουσουλμάνων και διεβεβαίωσεν Αυτόν περί της αδιασαλεύτου προθέσεως και στάσεως του Χασιμιτικού Βασιλείου να προστατεύη τα Μουσουλμανικά και Χριστιανικά Προσκυνήματα των Ιεροσολύμων από πάσης ενοχλήσεως, διαταράξεως και σφετερισμού των ακραίων Ισραηλινών Κοινοβουλευτικών και εποικιστικών παραγόντων, ιδίως εις την περιοχήν της πύλης του Δαυίδ (Jaffa Gate) της Ανατολικής Ιερουσαλήμ”.