Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωτιά στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ μετά τις επισκέψεις Βαρθολομαίου-Φραγκίσκου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το «Αγιορείτικο βήμα» προ ημερών είχε αναδείξει το θέμα της φωτιάς στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ και μάλιστα λίγα μόλις 24ωρα μετά το προσκύνημα σε αυτό τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου όσο και του Πάπα Φραγκίσκου. Ο συμβολισμός του γεγονότος και οι παραπομπές στη Θεοσημεία συγκλόνισαν την παγκόσμια Ορθόδοξη κοινότητα. 

Σύμφωνα με τους ελέγχους που έγιναν στο χώρο ακόμη εξετάζετια αν επρόκειτο για εμπρησμό ή τεχνική βλάβη, με την Αστυνομία να εκτιμά πως μάλλον επρόκειτο για κάποιο βραχυκύκλωμα. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση από την Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει σχετικά: 

Την πρωίαν της Τρίτης, 14ης / 27ης Μαίου 2014, το Θεοδέγμον Σπήλαιον της Βηθλεέμ ευρέθη προσβεβλημένον εκ πυρκαιάς. Τούτο διεπίστωσε ο ημέτερος Ορθόδοξος διακονητής Αρχιμανδρίτης π. Θεοφάνης, ότε κατήρχετο διά το Θυμίαμα και τον Όρθρον την 3.00 π.μ. ώραν της ως άνω ημέρας.
 Ούτος κατελθών από της νοτίου πύλης του Σπηλαίου, εύρε τούτο πλήρες καπνών και το ηλεκτρικόν σύστημα διακεκομμένον. Εισελθών μετά δυσκολίας, είδε τα εκατέρωθεν των εσωτερικών τοιχωμάτων της νοτίου πύλης παραπετάσματα κεκαυμένα, τους τοίχους του Σπηλαίου μαυρισμένους εκ των καπνών και δύο κανδήλας της στέγης πεπτωκυίας εις το έδαφος, καθ’ ότι το πυρ είχε αποκόψει το σχοινί αυτών και επίσης η επί του μαρμάρου κάτωθι του Αστέρος κανδήλα των Αρμενίων ήτο μετακεκινημένη εκ της θέσεως αυτής και τοποθετημένη παρά το κράσπεδον του καλύμματος της Αγίας Τραπέζης άνωθεν του Αστέρος.
Ο διακονητής ειδοποίησε τον Πατριαρχικόν Επίτροπον και ηγούμενον εν Βηθλεέμ Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτον, ο οποίος, κατελθών, διεπίστωσεν ωσαύτως τα ως άνω.
 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θεοφύλακτος ειδοποίησε τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, όντα εις Αμμάν της Ιορδανίας. Ειδοποίησεν επίσης και την Παλαιστινιακήν Αστυνομίαν, η οποία αφίχθη την πρωίαν, ως επίσης αφίχθη και το μέλος της Προσκυνηματικής Επιτροπής και Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος και προσεπάθησαν να εκτιμήσουν την κατάστασιν και τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν αυτήν.
Υπό του Πατριαρχείου και της Παλαιστινιακής Αστυνομίας εξετάζεται κατά πόσον η πυρκαιά αυτή οφείλεται εις τεχνικήν βλάβην ή εις εμπρησμόν εκ προθέσεως.
 

Οι Βηθλεεμίται Αγιοταφίται Πατέρες εν συνεργασία μετά του Πατριαρχείου αποκατέστησαν τας προκληθείσας ζημίας, ήτοι αντικατέστησαν τα καέντα παραπετάσματα διά νέων, εκαθάρισαν τους μεμαυρισμένους τοίχους εκ της κάπνης και συνεχίζουν την έρευναν αυτών διά τα αίτια.
Η Παλαιστινιακή Αστυνομία εις την αναφοράν αυτής αποδίδει την πυρκαιάν εις βραχυκύκλωμα.
Την μεσημβρίαν της Τετάρτης, 15ης / 28ης Μαΐου 2014, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ομού μετά του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, επεσκέφθησαν το Θεοδέγμον Σπήλαιον διά την επί τόπου ενημέρωσιν και εξέτασιν. 

 Ετικέτες