Όλα όσα αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων-Στέλνει στο Σαμπεζύ τον καθηγητή Γιάγκου

Loading...


Τις προηγούμενες μέρες συνεκλήθη η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και μεταξύ άλλων όρισε και την αντιπροσωπεία του στη Προσυνοδική Διάσκεψη του Σαμπεζυ. Μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων είναι και ο καθηγητής Γιάγκου. Ο 
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεόδωρος Γιάγκου, ήταν αυτός που είχε ενοχληθεί τα μάλα από τις αποκαλύψεις του ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ για όσα συνέβησαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις στο Σαμπεζύ, αλλά ουδέποτε κατάφερε να διαψεύσει επί της ουσίας το ρεπορτάζ μας παρά μόνο αρκέστηκε σε φωνασκίες άνευ σημασίας. 

Αναλυτικά: 

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συνελθούσα την Πέμπτην, 21ην Αυγούστου / 3ην Σεπτεμβρίου 2015, υπό την Προεδρίαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, επελήφθη θεμάτων του Πατριαρχείου και ήχθη εις τας κάτωθι αποφάσεις:
-Ώρισε τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιον, τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχον και τον Καθηγητήν του Κανονικού Δικαίου εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κ. Γιάγκου, ως αντιπροσώπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εις την μέλλουσαν να συνέλθη εις το εν Γενεύη Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σαμπεζύ, Ε΄ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, εν όψει της Συγκλήσεως της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας του έτους 2016.
-Διώρισε τον ρασοφόρον δόκιμον μοναχόν Καθηγητήν Φιλολογίας και Θεολογίας κον Δημήτριον Λυκούδην ως Σχολάρχην της εν Σιών Πατριαρχικής Ιερατικής Σχολής του Πατριαρχείου.
-Διώρισε τον Μητροπολίτην Ζάμπιας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ.Ιωακείμ ως Καθηγητήν εις την Πατριαρχικήν Ιερατικήν Σχολήν της Αγίας Σιών.
-Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην π. Σωφρόνιον ως ηγούμενον της εν Ρένε παρά την Ναζαρέτ Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος του Πατριαρχείου.
-Ενέκρινε την εις διάκονον χειροτονίαν του μοναχού Συνεσίου.
-Διώρισε τον πρώην Σχολάρχην π. Νικόλαον Ζέρβην ως Καθηγητήν της εν Σιών Πατριαρχικής Σχολής.Ετικέτες