Χειροτονία Ιερέα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & βίντεο)

Loading...


Την νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακήν, 22ας προς 23ης Ιουνίου /5ης προς 6ης Ιουλίου 2014, έλαβε χώραν η εις ιερέα χειροτονία του Ιεροδιακόνου π. Θαδδαίου.

Τον ιεροδιάκονον π. Θαδδαίον, διακονούντα επί εξ έτη εις τον Φρικτόν Γολγοθάν, εχειροτόνησεν εις ιερέα εις την νυκτερινήν θ. Λειτουργίαν εν τω Παναγίω και Ζωοδόχω Τάφω ο Γέρων Σκευοφύλαξ, Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος, συλλειτουργούντων Αυτώ των παρεπιδημούντων Αρχιερέων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας της Εκκλησίας της Κρήτης κ. Ευγενίου.

 Τον χειροτονούμενον ετίμησαν διά της παρουσίας αυτών οι γονείς και η αδελφή αυτού και ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης αδελφός αυτού φοιτητής Θεολογίας εν Αθήναις π. Ματθαίος, ο Πνευματικός Πατήρ αυτού Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, ηγούμενος εν τη Ι. Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος και πολλοί προσκυνηταί.

Μετά την θείαν λειτουργίαν ο χειροτονηθείς προσέφερεν αναψυχήν εις τους τιμήσαντας αυτόν εις το γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, όστις και ηυχήθη αυτώ εξ ονόματος του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και των Ναιτών Πατέρων ευδόκιμον, αφωσιωμένην, ευάρεστον τω Θεώ και ευλογημένην την νέαν ιερατικήν αυτού διακονίαν.

Η ιερά ακολουθία αύτη μετεδόθη απευθείας εκ του ραδιοφωνικού σταθμού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

PATRA7.jpg
PATRA2.jpg
PATRA3.jpg
PATRA4.jpg
PATRA5.jpg

PATRA6.jpg