Χειροτονία διακόνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&BINTEO)

Loading...


Την νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτην 9ης προς 10ην / 22αν προς 23ην Σεπτεμβρίου 2015, εις την νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου εχειροτονήθη εις διάκονον υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου ο Αγιοταφίτης μοναχός π. Συνέσιος Βούκας.

 Εις την χειροτονίαν ο χειροτονών Αρχιερεύς απηύθυνε εις τον π. Συνέσιον λόγους πατρικούς, ενισχυτικούς, παραμυθητικούς, εξ ονόματος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αποφάσει της οποίας έλαβε χώραν η χειροτονία.

Τον χειροτονούμενον ετίμησε διά της παρουσίας αυτού ο Γέρων Σκευοφύλαξ, εκπρόσωποι της Πατριαρχικής Σχολής, η μήτηρ αυτού, Αγιοταφίται Πατέρες, μοναχοί, μονάζουσαι και προσκυνηταί και ανεφώνησαν το «άξιος» άμα τη χειροτονία.

Μετά την χειροτονίαν, ο χειροτονηθείς εδεξιώθη τους τιμώντας αυτόν εις το γραφείον του Ναού της Αναστάσεως του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου.
Την πρωίαν ο χειροτονηθείς προςήλθεν εις το Πατριαρχειον και έλαβε τας ευχάς και ευλογίας της Α.Θ.Μ. και τας συμβουλάς Αυτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες