Το Ελληνορθόδοξο ποίμνιο του Καράκ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε την περασμένη Τρίτη το Ελληνορθόδοξο ποίμνιο του Καράκ…

Αναλυτικά: 

Την Τρίτην, 25ην Ιουνίου/8ην Ιουλίου 2014, πεντήκοντα μέλη εκ της Ελληνορθοδόξου (RumOrthodox) Κοινότητος του Πατριαρχείου εκ της πόλεως Κάρακ της Νοτίου Ιορδανίας και εξ άλλων πόλεων της Ιορδανίας υπό τον ιερέα αυτών Οικονόμον εφημέριον π. Ιωάννην, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

 Τούτους εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Πατέρων Αγιοταφιτών και ωμίλησεν αυτοίς περί των ανέκαθεν πνευματικών δεσμών του Πατριαρχείου μετά του ποιμνίου αυτού εν Ιορδανία, αναποσπάστω δικαιοδοσία αυτού εξ αρχής, και συνεβούλευσεν αυτούς, ίνα μελετούν και ακολουθούν την Ορθόδοξον εκκλησιαστικήν ιστορίαν και παράδοσιν.

Μετά ταύτα, ο Μακαριώτατος απένειμεν εις πάντας Αγιοταφιτικά Ιεροσολυμιτικά ενθύμια και ηυλόγησεν αυτούς, ίνα συνεχίσουν την προσκύνησιν αυτών εις τον Πανάγιον Τάφον και τα άλλα προσκυνήματα.

 Ετικέτες