Συγχωροχάρτια για όλους από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων…πλην Ειρηναίου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Συγχωροχάρτια για όλους έχει από ό,τι φαίνεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πλην ενός! Του καταταλαιπωρημένου Πατριάρχου Ειρηναίου… Αφού τα βρήκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τη Ρουμανία και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις τους λες και δε συνέβη τίποτα, προχθες…μεγαλόψυχα συγχώρεσε και τον μοναχό Βαρθολομαίο για παράπτωμά του. 

Δείτε τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου:

 

Την Τετάρτην, 18ην Μαρτίου/ 3ην Απριλίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παρουσία του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, του Τελετάρχου των Πατριαρχείων π. Πορφυρίου και άλλων Αγιοταφιτών, συνωδά αποφάσει της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ανέγνωσε την συγχωρητικήν ευχήν των μετανοούντων και ζητούντων συγγνώμην εις τον μοναχόν π. Βαρθολομαίον, ήρεν απ’ αυτού το επιβληθέν επ’ αυτώ επιτίμιον της καθαιρέσεως και απεκατέστησεν αυτόν, εις τον ον είχε προηγουμένως βαθμόν της ιερωσύνης και του Αρχιμανδρίτου.
 Μετά τούτο ο Μακαριώτατος απηύθυνε λόγους Πατρικούς και ενισχυτικούς εις τον Αγιοταφίτην Αρχιμανδρίτην π. Βαρθολομαίον, υπογραμμίζων αυτώ ότι η Αγιοταφιτική Αδελφότης δέχεται αυτόν και πάλιν ως κανονικόν, ενεργόν και πλήρες μέλος αυτής , αναμένουσα παρ’ αυτoυ, όπως διακονή αυτήν διά βίου απερισπάστως και ευόρκως εις πάσαν διακονίαν, ήτις ήθελε ανατεθή αυτώ εν τω μέλλοντι, επί του παρόντος δε εις την διακονίαν του Παραδραγουμάνου και του Εισηγητού εν τοις Πατριαρχείοις.

 Ετικέτες