Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το νέο συμβούλιο της Ελληνορθόδοξης κοινότητας ΠΚΕΑ

Loading...


Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη το νέο συμβούλιο της Ελληνορθόδοξης κοινότητας ΠΚΕΑ…

Αναλυτικά: 

Την Καθαράν Τετάρτην, 12ην /25ην Φεβρουαρίου 2015, το προσφάτως εκλεγέν Συμβούλιον της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος της κώμης Πκέα του Βορείου Ισραήλ Μητροπόλεως Άκκρης, αποτελούμενον εκ του Προέδρου Mr. Shukri Aboud και των μελών αυτού:

Mr. Michael Haj,
Mr. Kamil Khoury,
Mr. Khalil Aboud,
Mr. Fadeel Sachniny,
Mr. Ziad Hardal και
Mr. Bassem Shadad,

επεσκέφθη το Πατριαρχείον διά να ζητήση τας ευλογίας της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου επί τη εκλογή αυτού.

Τον Πρόεδρον και τα μέλη του νέου Συμβουλίου εδέχθη και ηυλόγησε ο Μακαριώτατος και έδωκε αυτοίς οδηγίας διά την επιμέλειαν των θεμάτων της Κοινότητος αυτών.Ετικέτες