Σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις σε προσκύνημα στη Ναζαρέτ (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Ειδική αρχαιολόγο που έχει αναλάβει να φέρει στο φως ευρήματα σε προσκύνημα στη Ναζαρέτ δέχθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλος, που ενημερώθηκε για τα ευρήματα και τη σημασία τους.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Τετάρτην, 30ην Ιουλίου/12ην Αυγούστου 2015, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών εδέχθη εις το Πατριαρχείον την εκ της πόλεως της Ναζαρέτ καταγομένην και καθηγήτριαν Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Hartford εις το Connecticut της Αμερικής καν Maha Darawsha.

Η ελλογιμοτάτη αρχαιολόγος καθηγήτρια επέδειξεν εις τον Μακαριώτατον και τους Πατέρας επί της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστού τα ευρήματα των υπ’ αυτής προσφάτως διενεργηθεισών ανασκαφών, ήτοι διασωζομένης εις πολλά τμήματα αυτής Βυζαντινής Εκκλησίας του 4ου και έπειτα του 11ου αιώνος άνωθεν και νοτίως του προσκυνήματος του Ευαγγελισμού του Πατριαρχείου εις Ναζαρέτ.

Ο Μακαριώτατος επήνεσε την καν Darawsha διά το επιτελουμένον υπ’ αυτής σημαντικόν αρχαιολογικόν έργον, το οποίον φανερώνει τας ρίζας της Βυζαντινής Εκκλησίας εις την Αγίαν Γην και ηυχήθη συνέχισιν της εργασίας ταύτης κατά το επόμενον έτος και προσέφερεν ενθύμιον της Ιερουσαλήμ εις αυτήν και τον συνοδεύοντα υιόν αυτής Αδάμ.

1408jer.jpg
1408jer1.jpg
1408jer2.jpg
1408jer3.jpg


Ετικέτες