Ποιμαντική επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του Αμπού-Σναν (φωτο & video)

Loading...


Την Τετάρτην, 13ην /26ην Μαρτίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επεσκέφθη διά ποιμαντικήν επίσκεψιν την Ελληνορθόδοξον (Rum-Orthodox) Αραβόφωνον Κοινότητα της κώμης Αμπού-Σναν της περιοχής Άκκρης του βορείου Ισραήλ.

Εις την επίσκεψιν αυτήν ο Μακαριώτατος συνωδεύετο υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του ηγουμένου εν Φχες οσιολογιωτάτου Ιερομονάχου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου και του διακόνου π. Διονυσίου.

Εις την κώμην ταύτην διαβιούν περί τους χιλίους- Ορθόδοξοι, ιερεύς των οποίων είναι ο π. Νικόλαος Μπάσαλ.

Εις παλαιόν παρεκκλήσιον της Κοινότητος ταύτης επ’ ονόματι του Αγίου Γεωργίου εις την άκρην του Κοιμητηρίου της Κοινότητος, ο Μακαρώτατος εγένετο δεκτός εν θερμή υποδοχή εν συνεχεία δε, ενδυθείς μανδύαν και ευλογήσας, εχοροστάτησεν εις την θ. Λειτουργίαν των Προηγιασμένων, την οποίαν ετέλεσεν ο εν λόγω πατήρ Νικόλαος Μπάσαλ, τη παρουσία του ηγουμένου της Άκκρης Αρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, εις την πνευματικήν ευθύνην του οποίου υπάγεται η εν λόγω Κοινότης και τη παρουσία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Όρους Θαβώρ, τη επιστασία και επιχορηγήσει του οποίου και του Πατριαρχείου εγένοντο σημαντικαί συντηρητικαί εργασίαι ανακαινίσεως του παρεκκλησίου και των παρακειμένων αυτού αιθουσών ενοριακής χρήσεως, Κατηχητικών Σχολείων και άλλων.

i2.jpg

i3.jpg
i4.jpg
i5.jpg
i6.jpg