Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Ο Ραββίνος Πεσάχ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας (ΦΩΤΟ)

Loading...


«Ο Ραββίνος Πεσάχ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας, ώστε να αψηφήσουμε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τη βία για να στερήσουν από την ανθρώπινη οικογένεια την αξιοπρέπεια και την διαφορετικότητα της».ανέφερε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος σε εκδήλωση εις μνήμην των Εβραίων θυμάτων του Ναζισμού κατά τον Β’ Παγκόσμιον πόλεμον στην Ελλάδα.

Αναλυτικά: 

Την πρωΐαν της Πέμπτης της Διακαινησίμου, 3ης /16ης Απριλίου 2015, διωργανώθη από κοινού υπό του B’nai B’rith Organisation και του Keren Kayemet Le – Israel εις το παρά την Ιερουσαλήμ δάσος των Εβραίων Μαρτύρων, τελετή εις μνήμην των Εβραίων θυμάτων του Ναζισμού κατά τον Β’ Παγκόσμιον πόλεμον εις την Ελλάδα, κυρίως δε εις την πόλιν του Βόλου και προς τιμήν του τότε ραββίνου του Βόλου Πεσάχ, χάρις εις τον ηρωισμόν και την ανδρείαν του οποίου, εν συνεργασία μετά του τότε Μητροπολίτου Δημητριάδος μακαριστού Ιωακείμ Αλεξοπούλου, του Δημάρχου Βόλου και των Ελλήνων ανταρτών, εφυγαδεύθησαν εκ της πόλεως οι Εβραίοι πολίται αυτής, περί τους χιλίους και εφιλοξενήθησαν εις Ελληνικάς οικογενείας της υπαίθρου και διεσώθη το 85% αυτών, όταν έληξεν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και επέστρεψαν εις την πόλιν αυτών.

Εις την συγκινητικήν τελετήν αυτήν εις τον υπαίθριον χώρον του αχανούς δάσους, εις το οποίον έχουν φυτευθή 6.000.000 δένδρα εις μνήμην των 6.000.000 Ιουδαίων θυμάτων του Ναζισμού, περέστησαν εκπρόσωποι και ομιληταί του B’nai B’rith, ο κ. Χάιμ Κατζ, του Keren Kayemet, ο κ. Efi Stenzler, ο εντιμότατος εγγονός του ραββίνου Πέσαχ, ο Πρόεδρος των Εβραικών Κοινοτήτων Ελλάδος κ. Μωυσής Κωνσταντίνης και ο Πρέσβυς της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Σπυρίδων Λαμπρίδης.

Εις τας προσφωνήσεις των εντιμοτάτων ομιλητών τούτων υπεγγραμμίσθη δεόντως η αρμονική συνύπαρξις των Ελληνοεβραίων μετά των Ελλήνων εις Ελλάδα και ιδίως εις την πόλιν του Βόλου και η προσφορά του Ελληνικού Έθνους εις την διάσωσιν των Ελληνοεβραίων της Ελλάδος, κυρίως της πόλεως του Βόλου εκ της μανίας του Ναζισμού και η ευγνωμοσύνη του Ιουδαικού έθνους διά ταύτην.

Πρώτος ομιλητής εις την τελετήν ήτο ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο οποίος προσεφώνησε διά της κάτωθι προσφωνήσεως 

και ελληνιστί ως έπεται:

Εξοχότατε κ. Πρέσβυ,

Εντιμότατε κ. Σνάιντερ,

Αξιότιμα Μέλη των Διπλωματικών Αποστολών,

Εξοχότατε Ραββίνε κ. Νεγκρίν,

Εξοχότατε κ. Κωνσταντίνη,

Εντιμότατε κ. Μπατή,

Αξιότιμοι Ηγέτες του Οργανισμού B‘nai B‘rith

Αξιότιμοι επισκέπτες εξ Ελλάδος,

Κυρίες και Κύριοι,

 

Έχουμε την τιμή να προσφωνούμε σε αυτή την διακεκριμένη συγκέντρωση, σε μία τόσο σημαντική και συγκινητική περίσταση. Ενθυμούμαστε σήμερα τον Ραββίνο Μοσέ Πεσάχ από τον Βόλο, όπως και άλλους εξέχοντες πολίτες του Βόλου, Εβραίους και Χριστιανούς άνευ διακρίσεως, οι οποίοι βοήθησαν στην εξασφάλιση της διάσωσης του μεγαλύτερου μέρους της Εβραικής Κοινότητας εκεί, κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την στιγμή εκείνη, που τόσες πολλές Εβραικές Κοινότητες στην Ευρώπη είχαν σβηστεί από προσώπου της γης, οι Εβραίοι του Βόλου κατάφεραν να υπομείνουν.

 Ανάμεσα στους πλέον θεατούς συνεργάτες του Ραββίνου Μοσέ Πεσάχ, ήταν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιωακείμ, καθώς και άλλοι Ελληνορθόδοξοι ιερείς από τον Βόλο και την γειτονική περιοχή. Κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, ο Μητροπολίτης Ιωακείμ ενθάρρυνε τους κατοίκους του όρους Πηλίου, να κρύψουν τον Εβραικό πληθυσμό από τους Ναζί.  Όταν δε, ο Μητροπολίτης ρωτήθηκε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους Εβραίους της περιοχής, έδωσε την περίφημη απάντηση, «Είμαι Εβραίος.»  Ο Μητροπολίτης Ιωακείμ υπήρξε καθοριστικός παράγων στην διάσωση της ζωής, περισσοτέρων από επτακόσιους ανθρώπους και για τον λόγο αυτό, μνημονεύεται ανάμεσα στους ενάρετους των Εθνών.

 Είμαστε όλοι ενήμεροι, στις μέρες μας, και πολύ περισσότερο στην περιοχή μας, για την απειλή των διωγμών, της τρομοκρατίας, και της γενοκτονίας. Διότι, «και νυν έρχεται ώρα ίνα πας ο αποκτείνων υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τω Θεώ», (Ιωάν. 16:2). Δυστυχώς, υπάρχει σήμερα μια αυξανόμενη ανάγκη για επαγρύπνηση στον κόσμο, εκεί που οι άνθρωποι υποφέρουν κάθε μέρα λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και της εθνικής τους προέλευσης, ή ακόμα καταδικάζονται λόγω συνειδήσεως. Ενώ θα χρειάζεται πάντα τον θάρρος των ανθρώπων, όπως του Ραββίνου Μοσέ και του Μητροπολίτη Ιωακείμ, χρειαζόμεθα επίσης μια νέα και επείγουσα δέσμευση, ώστε να δώσουμε τέλος στην απανθρωπιά που παρατηρείται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Είθε, ο Ραββίνος Πεσάχ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας, ώστε όχι μόνο να αψηφήσουμε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τη βία για να στερήσουν από την ανθρώπινη οικογένεια την αξιοπρέπεια και την διαφορετικότητα της, αλλά και για να καταφέρουμε να δούμε κάθε άνθρωπο ως εικόνα του Θεού. Με το παράδειγμα τους, είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε την ζωή της ελπίδας και της αγάπης.

 Αιωνία η μνήμη αυτών! Σας ευχαριστώ.

Η εκδήλωσις αύτη έληξε με την ανάγνωσιν των ονομάτων των παιδιών θυμάτων της πόλεως του Βόλου και τον Ισραηλινόν Εθνικόν Ύμνον.Ετικέτες