Παρασημοφόρηση του Μητροπολίτη Αικατερίνεμπουργκ στα Ιεροσόλυμα(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την πρωίαν της Τρίτης, 10ης /23ης Φεβρουαρίου 2016, η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εις σεμνήν τελετήν εις το Πατριαρχείον επαρασημοφόρησε τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αικατερίνεμπουργκ κ. Κύριλλον του Πατριαρχείου της Ρωσίας διά του παρασήμου του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου και τον συνοδόν αυτού ευσεβή προσκυνητήν κ. Μπόριδα Σόκολ διά του παρασήμου του Σταυροφόρου του αυτού Τάγματος.

Η τιμητική αύτη διάκρισις απενεμήθη τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Κυρίλλω και τω ευσεβεί προσκυνητή κ. Σόκολ διά την ευλαβή αυτών διάθεσιν και την ενεργόν αυτών συμπαράστασιν και συνδρομήν εις την επιτελουμένην μελέτην συντηρήσεως και προστασίας του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Αμφότεροι οι τιμηθέντες συγκεκινημένοι ηυχαρίστησαν τον Μακαριώτατον διά την τιμητικήν ταύτην διάκρισιν και υπεσχέθησαν ότι θα συνεχίσουν τας ευγενείς αυτών προσπαθείας και προσφοράς υπέρ του Παναγίου Τάφου.

Άμα τη παρασημοφορήσει, χορωδία νέων και νεανίδων της Μητροπόλεως Αικατερινεβούργου, συνοδεουσα τον Μητροπολίτην, έψαλε τον Πολυχρονισμόν του Μακαριωτάτου και το μελοποιημένον τη Θεοτόκω ποίημα του Αγίου Νεκταρίου «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» ρωσιστί και ελληνιστί.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες