Ο υποναύαρχος του «Σαλαμίς» στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Τρίτην 27 Μαρτίου / 8 Απριλίου 2014 ο Υποναύαρχος Νικόλαος Τσούνης, Υπαρχηγός Αρχηγείου Στόλου του πλοίου «Σαλαμίς» μετά του Στρατιωτικού ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας εις Τελ Αβίβ και συνεργατών αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Ο Μακαριώτατος υπεδέχθη ενθέρμως τον κ. Υποναύαρχον, ο οποίος υπέβαλε τα σέβη αυτού εις Αυτόν, λέγων ότι αποτελεί δι’εκείνον ιδιαιτέραν τιμήν η επίσκεψίς του εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες Κυρίου.

Ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις αυτόν και τους συνεργάτας αυτού άξιον το προσκύνημα αυτών, καλήν επιτυχίαν εις την υψηλήν αποστολήν αυτών εις τα καθήκοντα εθνικής αμύνης και καλήν Ανάστασιν.

 Ετικέτες