Ο Πρόεδρος της Γεωργίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε χθες ο Πρόεδρος της Γεωργίας Γκιόργκι Μαργκελαβίλι με τη σύζυγό του και τη συνοδεία του.

Τους υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κπιτωλιάδος Ησύχιος, καθώς ο Πατριάρχης Θεόφιλος βρισκόταν στην Ελλάδα.

Το ανακοινωθέν αναφέρει:

Την Δευτέραν, 6ην /19ην Οκτωβρίου 2015, ο Εξοχώτατος Πρόεδρος του κράτους της Γεωργίας κ. Giorgi Margvelasvili επεσκέφθη το Πατριαρχείον, ακολουθούμενος υπό της εριτίμου συζύγου αυτού, του Πρέσβεως της Γεωργίας εις το Ισραήλ και τινων συνεργατών αυτού.

Τον Εξοχώτατον κ. Πρόεδρον και την εκλεκτήν συνοδείαν αυτού εδέχθη εις την Πύλην του Δαυΐδ ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ο Μητροπολίτης πρώην Ζαμπίας κ. Ιωακείμ, ο Παραδραγουμάνος Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος και τινες Αγιοταφίται Πατέρες.

Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Γεωργιανής Δημοκρατίας κ. Giorgi Margvelasvili, διερχόμενος διά της Χριστιανικής οδού, κατήλθεν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, όπου, ξεναγούμενος υπό του Παρασκευοφύλακος του Ναού της Αναστάσεως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, προσεκύνησεν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, τον λίθον του Αγγέλου, τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον, το Καθολικόν του Ναού και τον Φρικτόν Γολγοθάν.

Ακολούθως κατήλθε διά των βαθμίδων του Φρικτού Γολγοθά εις το Γραφείον του Παρασκευοφύλακος, όπου εκαλωσωρίσθη υπό των λοιπών Ναιτών Πατέρων, προσεκύνησε το Τίμιον Ξύλον και τα τίμια λείψανα του Ιερού Σκευοφυλακείου και παρετέθη εις αυτόν αναψυκτικόν και γλυκίσματα. Ο δε Παρασκευοφύλαξ μετά του π. Νικολάου και των λοιπών Ναιτών Πατέρων προσέφεραν εις τον κ. Πρόεδρον εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης διά φύλαξιν και ευλογίαν.

Ο κ. Πρόεδρος ηυχαρίστησε τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος και την Συνοδείαν διά την θερμήν υποδοχήν και ξενάγησιν εις τους ιερούς τόπους, εν οις έστησαν οι πόδες του Κυρίου Ιησού εν συνεχεία δε ανεχώρησε διά να συνεχίση το πρόγραμμα επισκέψεως αυτού εις την Αγίαν Γην.

2010geor.jpg
2010geor1.jpg
2010geor2.jpg
2010geor3.jpg
2010geor4.jpg
2010geor5.jpg


Ετικέτες