Ο Πατρ. Ιεροσολύμων παρασημοφορεί τον Μητρ. Τριμυθούντος Βαρνάβα(ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Loading...


Την πρωΐαν της Τετάρτης, 17ης / 30ης Σεπτεμβρίου 2015, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επαρασημοφόρησε διά του παρασήμου του Ανωτάτου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου τον παρεπιδημούντα εις Ιεροσόλυμα Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τριμυθούντος κ. Βαρνάβαν, εις αναγνώρισιν της εμπράκτου αγάπης αυτού και προσφοράς προς το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, παρουσία Αγιοταφιτών Πατέρων και προσκυνητών εκ Κύπρου, των οποίων ηγείτο ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Οι φίλοι των Αγίων Τόπων» κ. Παναγιώτης Παντελής.

Ο παρασημοφορηθείς Μητροπολίτης κ. Βαρνάβας συγκεκινημένος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την τιμητικήν διάκρισιν αυτήν και είπεν ότι εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης θα εξακολουθήση να βοηθή και να εκδηλώνη εμπράκτως την συμπαράστασιν αυτού εις τα Πανάγια Προσκυνήματα, αναφέρων χαρακτηριστικώς το λεχθέν υπό του αγίου Επιφανίου Επισκόπου Σαλαμίνος και Αρχιεπισκόπου Κύπρου, έλκοντος την καταγωγήν εκ των Αγίων Τόπων, ότι «ανέβημεν εις Ιεροσόλυμα κατά την εορτήν του Τιμίου Σταυρού, ίνα προσκυνήσωμεν την ζωήν ημών».

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες