Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη Ραμάλα (ΦΩΤΟ & BINTEO)

Loading...


Το εσπέρας της Παρασκευής, 15ης /28ης Μαρτίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξήρξε της Ακολουθίας της Δ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εις τον Ιερόν Ναόν της Μεταμορφώσεως διά την εν αυτή Ελληνορθόδοξον, (Rum- Orthodox), Αραβόφωνον Κοινότητα της Ραμάλλας του Παλαιστινιακού κράτους.

Εις την μεγάλην πόλιν ταύτην της Παλαιστινιακής Αυτονομίας το Πατριαρχείον διατηρεί ιδίαν αυτού Κοινότητα, αριθμούσαν περί τα επτά χιλιάδας μέλη. Ταύτης προίσταται ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων, βοηθούμενος υπό του Οικονόμου ιερέως π. Γιακούμπ. 

Ο Μακαριώτατος εγένετο δεκτός ενθέρμως υπό του ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος, του ιερέως π. Γιακούμπ, των Επιτρόπων της ενορίας ταύτης και του λαού, προεξήρξεν της Ακολουθίας των Χαιρετισμών της Δ΄ Στάσεως «Τείχος ει των Παρθένων», συνιερουργούντων του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του εκ της Εκκλησίας της Ουκρανίας παρεπιδημούντος Μητροπολίτου Παρεγιεσλάβ, Χμελνίτσκυ και Βισνέφσκι κ. Αλεξάνδρου, του οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, και του διακόνου π. Διονυσίου.

Τον Κανόνα Ιωσήφ του Υμνογράφου «Ανοίξω το στόμα μου» έψαλλεν ο ψάλτης π. Γιούσεφ Ιλ-Φαρ, συμψάλλοντος του εκκλησιάσματος ανδρών και γυναικών βυζαντινώς και κατανυκτικώς εν δεήσει και παρακλήσει προς την δεχθείσαν τον Αρχαγγελικόν ασπασμόν και δεχθείσαν να σαρκώση τον Υιόν και Λόγον του Θεού, χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων. Μετά το «Άσπιλε, αμόλυντε» και το «Καί δος ημίν Δέσποτα» προ της Απολύσεως του Μικρού Αποδείπνου ο Μακαριώτατος ωμίλησε προς το εκκλησίασμα αραβιστί διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: εδώ.

Εν συνεχεία εις την αίθουσαν υποδοχής ο Μακαριώτατος επαρασημοφόρησε τον ιεροψάλτην κ. Γιούσεφ Ιλ-Φαρ με το παράσημον του Παναγίου Τάφου, εις εκτίμησιν της προσφοράς αυτού και διακονίας εν τη Εκκλησία. Κατά την ποιμαντικήν επίσκεψιν ταύτην, κατά την οποίαν ο Μακαριώτατος ήκουσε και περί των προβλημάτων της εν Ραμάλλα Κοινότητος, ηυχαρίστησεν ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων, οι Επίτροποι της Εκκλησίας και ο παρασημοφορηθείς κ. Γιούσεφ Ιλ-Φαρ διά την τιμητικήν προς αυτόν διάκρισιν. Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος προσέφερε το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000€) ευρώ διά το Ταμείον Φοιτητού της Κοινότητος.

pat2.jpg

pat3.jpg
pat4.jpg
pat5.jpg
pat6.jpg