Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος απένειμε τα απολυτήρια σε σχολείο του Ισραήλ (ΦΩΤΟ)

Loading...


Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η γιορτή αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου σχολείου στο οποίο συνέδραμε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ώστε να ιδρυθεί.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: «Το εσπέρας του Σαββάτου, 7ης /20ης Ιουνίου 2015, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Προέδρου των Αραβικών Σχολείων του Πατριαρχείου εις Ισραήλ Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του Υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. εις την Αραβικήν Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ήσσα Μούσλεχ, του παρεπιδημούντος εις Ιεροσόλυμα Σιναΐτου Αρχιμανδρίτου π. Παϊσίου, μετέβη εις την πόλιν Κούφρ-Γιασίφ, του βορείου Ισραήλ και εις την ενταύθα Αραβόφωνον Κοινότητα, η οποία προσφάτως τη συνδρομή και του Πατριαρχείου ίδρυσε σχολείον, Δημοτικόν και Γυμνάσιον εις το οποίον φοιτούν 300 μαθηταί.

Σκοπός της ποιμαντικής ταύτης επισκέψεως ήτο η απονομή των απολυτηρίων εις τους τεσσαράκονντα αποφοίτους και νέους και νέας της 9ης τάξεως, Γ’ Γυμνασίου.

Η απονομή αύτη έλαβε χώραν εις τελετήν, φιλοξενηθείσαν εις υπαίθριον καταπράσινον χώρον της παρακειμένης πόλεως Μήλια, χρησιμοποιούμενον διά τελετάς.

Εις την καλώς διοργανωθείσαν τελετήν ταύτην εγένετο θερμή υποδοχή εις τον Μακαριώτατον, μεθ’ ην ήρχισε το πρόγραμμα διά παρελάσεως των αποφοίτων και εσυνεχίσθη διά προσφωνήσεων του Διευθυντού του σχολείου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδοσίου Μαχούλ της καθηγητρίας των Μουσικών, εκπροσώπων των μαθητών εις την Ελληνικήν, Αραβικήν, Αγγλικήν και Πολωνικήν γλώσσαν και δι’ ασμάτων και πατριωτικών Παλαιστινιακών χορών και κατέληξε διά προσφωνήσεως του Μακαριωτάτου διά στόματος π. Ήσσα Μούσλεχ αραβιστί και δι’ απονομής των απολυτηρίων Αυτού εις ένα έκαστον των μαθητών και μίαν εκάστην των μαθητριών υπό του Μακαριωτάτου μετά της θερμής ευχής διά την συνέχισιν της φοιτήσεως αυτών και εις το Λύκειον.

Μετά την τελετήν το σχολείον και η Κοινότης παρέθεσε δείπνον εις την Πατριαρχικήν συνοδείαν».

2306JER.jpg
2306JER1.jpg
2306JER2.jpg
2306JER3.jpg
2306JER4.jpg
2306JER5.jpg
2306JER6.jpg


Ετικέτες