Ο Ηγούμενος και οι ιερείς της περιοχής Άκκρης-Πτολεμαΐδος στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Δευτέραν, 26ην Ιανουαρίου/8ην Φεβρουαρίου 2016, ο ηγούμενος της Άκκρης-Πτολεμαίδος Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος και ιερείς της περιοχής ταύτης 12 ενοριών, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον επί τη διαγενομένη εορτή των Χριστουγέννων.

 Την ιερατικήν ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος και οι μετ’ αυτού ιερείς εξέφρασαν τον σεβασμόν αυτών, την αγάπην και την εκτίμησιν προς τον Μακαριώτατον διά την Πατριαρχικήν, ποιμαντικήν Αυτού πρόνοιαν και φροντίδα υπέρ του ποιμνίου, εκδηλωθείσαν εμπράκτως, ως εις ανακαινίσεις Εκκλησιών και Κατηχητικών Σχολείων, ενοριών, ως του Αμπού Σναν, Ζντέιντε, Αιλαμπούν και άλλων και υπέβαλον τα αιτήματα αυτών, ως της ανάγκης συνεργασίας των Κοινοτικών Συμβουλίων των ενοριών αυτών μετά των ιερέων, της ανάγκης της ανυψώσεως της μηνιαίας χρηματικής ευλογίας αυτών και της μηνιαίας συντάξεως των χηρών Πρεσβυτερών διά την αξιοπρεπεστέραν διαβίωσιν αυτών.

Ο Μακαριώτατος ακούσας ταύτα είπεν ότι εκτιμά την αναγνώρισιν των ιερέων και του ποιμνίου διά το επιτελούμενον έργον του Πατριαρχείου και ότι το Πατριαρχείον θα καταβάλλη πάσαν προσπάθειαν διά την ικανοποίησιν και των υποβληθέντων αιτημάτων αυτών.

Λαβόντες την ευλογίαν του Μακαριωτάτου, ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος και οι μετ’ αυτού ιερείς ανεχώρησαν διά την προσκύνησιν εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες