Οι επίτροποι της κοινότητος του χωριού των Ποιμένων στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Δευτέραν, 17ην / 30ην Νοεμβρίου 2015, οι Επίτροποι της Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος του Χωρίου των Ποιμένων / Μπετσαχούρ επεσκέφθησαν τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον και εζήτησαν παρ᾽ Αυτού, όπως ο εκ της κώμης αυτών καταγόμενος και εις την Κοινότητα του Μπετσαχούρ ως ιερεύς υπηρετών θεολόγος π. Γεώργιος Μπανούρα, εκπληρώσας την εις Μπιρζέτ διετή διακονίαν αυτού, επιστρέψη και υπηρετήση εις την κώμην αυτού.

 Ο Μακαριώτατος ακούσας αυτούς, είπεν ότι άμα τη ευρέσει ιερέως διά την Κοινότητα Μπιρζέτ, συμφώνως και τη αποφάσει της Αγίας και Ιεράς Συνόδου θα επιστρέψη ο ιερεύς εις το ποίμνιον του Χωρίου των Ποιμένων.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες