Μικροί μπαλαδόροι στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Loading...


Οι μικροί μπαλαδόροι πήραν την ευλογία του Πατριάρχη Θέοφιλου..

Την 1ην /14ην Ιουλίου 2015, 15μελής ομάς νέων της «Ακαδημίας της Χριστιανικής Συνοικίας» υπό τους διοργανωτάς αυτών κ. Αντώνιον Μπουλάτα και κ. Ηλιάς Κάρμη, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον και έλαβον την ευλογίαν της Α.Θ.Μακαριότητος του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ίνα αναχωρήσωσιν διά Κύπρον, ένθα προσφέρει εις αυτούς ποδοσφαιρικάς κατασκηνώσεις η Κυπριακή Δημοκρατία.Ετικέτες