Με τον Μάρκο Μπόλαρη συναντήθηκε ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Μάρκο Μπόλαρη δέχθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος με τον οποίον είχε εκτενή συζήτηση για θέματα του Πατριαρχείου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Την Παρασκευήν, 28ην Μαΐου/10ην Ιουνίου 2016, έλαβε χώραν η επίσκεψις του Αναπληρωτού Υπουργού Αναπτύξεως κ. Μπόλαρη εις το Πατριαρχείον, τη συνοδεία συνεργατών αυτού και του Πρέσβεως της Ελλάδος εις το Τελ Αβίβ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και του Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη.

Τον κ. Αν. Υπουργόν εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις διά τας σχέσεις Πατριαρχείου και Ελλάδος ως διαδόχου της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και αρωγού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ωσαύτως έλαβε χώραν ενημέρωσις του κ. Μπόλαρη υπό του Μακαριωτάτου περί του ποιμαντικού έργου του Πατριαρχείου και της φρουρήσεως των Παναγίων Προσκυνημάτων και του ειρηνευτικού έργου αυτού και του επιτελουμένου ήδη έργου της αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου διά μελέτης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Μετά την συζήτησιν ταύτην και την ανταλλαγήν των δώρων, ο κ. Μπόλαρης εσυνέχισε την επίσκεψιν αυτού διά προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον και διά την εκ του σύνεγγυς θέαν του επιτελουμένου έργου της αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου.

1406JER (1).JPG
1406JER (2).JPG
1406JER (3).JPG
1406JER (4).JPG
1406JER (5).JPG
1406JER (6).JPG
1406JER (7).JPG