Με αντιπρόσωπο της Γερμανικής κυβέρνησης συναντήθηκε ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Για ποικίλα θεολογικά θέματα συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος με τον Γερμανό Πέτερ Μπέρβεθ, αντιπρόσωπο της χώρας του στη Ραμάλλα.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Δευτέραν, 17ην /30ην Νοεμβρίου 2015, ο Αντιπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εις Ραμάλλαν κ. Πέτερ Μπέρβεθ, συνοδευόμενος υπό της βοηθού αυτού κας Κλαούντιας Κλάιν επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Τον Αντιπρόσωπον της Γερμανίας εις Ραμάλλαν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των χωριζουσών τας Χριστιανικάς Εκκλησίας θεολογικών διαφορών, η μελέτη και η επίλυσις των οποίων αναζητείται εις τους διμερείς θεολογικούς διαλόγους.

Ενδιαφέρουσα συζήτησις εγένετο ωσαύτως περί των Παναγίων Προσκυνημάτων, του Ναού της Αναστάσεως και λοιπών, περί της πνευματικής σημασίας αυτών διά τους επισκεπτομένους αυτά Χριστιανούς και περί του σιωπηλού έργου αυτών, της προστασίας δηλονότι των Χριστιανών της αγίας Γης και της διατηρήσεως του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ, ως εγγυήσεως της ειρηνικής θρησκευτικής και πολιτικής διαβιώσεως των πολιτών και κατοίκων αυτής.

0112jer.jpg
0112jer1.jpg
0112jer2.jpg
0112jer3.jpg


Ετικέτες