Μεταφέροντας τον Σταυρό στην οδό του Μαρτυρίου στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ & BINTEO)

Loading...


Την πρωίαν της Μεγάλης Παρασκευής, 5ης /18ης Απριλίου 2014, ανεγνώσθη η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών επί του Φρικτού Γολγοθά. Η ακολουθία αύτη ανεγνώσθη μετά το άνοιγμα της Πύλης του Ναού υπό των Ορθοδόξων κατά την καθεστωτικήν τάξιν και μετά την άφιξιν της λιτανείας, ήτις εξεκίνησε από του Πραιτωρίου δια της οδού του Μαρτυρίου, προεξάρχοντος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, αίροντος σταυρόν εις ανάμνησιν του γεγονότος ότι ο Κύριος από του Πραιτωρίου ήρε τον σταυρόν Αυτού, βοηθούμενος υπό Σίμωνος του Κηρυναίου έως και του Γολγοθά, Κρανίου τόπον, ένθα εσταυρώθη, και ακολουθούντος πολλού λαού Ορθοδόξων, συμπροσευχομένων δια του: «εξηγόρασας ημάς της κατάρας του Νόμου…», «τον ληστήν αυθημερόν του Παραδείσου ηξίωσας Σωτήρ» και άλλων τροπαρίων.

Το εσπέρας της Πέμπτης, 4ης/17ης Απριλίου 2014 έλαβε χώραν η ακολουθία των Παθών, η γνωστή ως ακολουθία των 12 Ευαγγελίων εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων των Αγιοταφιτών Πατέρων και συμμετεχόντων εν κατανύξει αθρόου πλήθους προσκυνητών εκ διαφόρων Ορθοδόξων Εκκλησιών και χωρών.

ODOS2.jpg
ODOS3.jpg
ODOS4.jpg
ODOS5.jpg