Κυριακή του Θωμά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&BINTEO)

Loading...


Την Α’ Κυριακή μετά το Πάσχα ή Κυριακή του Αντίπασχα ή του Θωμά,  εορτάσθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων , συμφώνως προς την τυπική και καθεστωτική αυτού διάταξιν το γεγονός της εμφανίσεως του Αναστάντος Κυρίου εις τους μαθητάς.

Οτε και ο Θωμάς ην μετ’ αυτών και είδε την λογχισθείσαν πλευράν Αυτού και τον τύπον των ήλων και είδε και επίστευσεν, αναφωνών «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», (Ιωάν. 20, 26-31).

Α. Την παραμονήν
Την παραμονήν ( 3.30 μ.μ. θερινήν ώραν) ήρξατο η εορτή διά της αναγνώσεως της Αναστασίμου Θ’ Ώρας, «Χριστός Ανέστη εκ γ’, «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενοι» εκ γ’, εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Εν συνεχεία, των κωδώνων κρουομένων, έλαβε χώραν η κάθοδος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Προ της Αγίας Αποκαθηλώσεως ηυλογήθη το θυμίαμα, και προσεκύνησεν ο προεξάρχων Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και οι λοιποί Αρχιερείς ως και προ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.

Ηκολούθησε εν συνεχεία μετά την προσκύνησιν των Αγίων Συνοδικών εις τον Φρικτόν Γολγοθάν και το θυμίαμα ανά τα προσκυνήματα, ο Μέγας Εσπερινός μετά της Μεγάλης Εισόδου και της Αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, συμπροσευχομένων των Αρχιερέων εντός του Ιερού Βήματος και συλλειτουργούντων ενδεδυμένων των Ιερέων Αγιοταφιτών και των Ιερομονάχων.
Απολυθέντος του Εσπερινού, η Αρχιερατική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.

Β. Ανήμερα της εορτής.
Την πρωίαν της Κυριακής, 6ης /19ης Απριλίου 2015, 7.00 ώραν έλαβε χώραν η Κάθοδος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.
Ενταύθα, μετά την προσκύνησιν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον, την ένδυσιν του Αρχιερέως και των Ιερέων, έλαβε χώραν η θεία Λειτουργία εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον του Κυρίου Τάφον, προεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, συλλειτουργούντων Αυτώ του Παραδραγουμάνου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου και του Τελετάρχου των Πατριαρχείων Αρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου τα Αναστάσιμα Τροπάρια του Όρθρου και τα τροπάρια της ψηλαφήσεως του Θωμά και συμμετεχόντων εν αναστασίμω χαρά και ευλαβεία πολλών προσκυνητών, των εναπομεινάντων εκ του πλήθους των προσελθόντων προσκυνητών εις την Αγίαν Γην κατά την Μεγάλην Εβδομάδα και το Πάσχα.

Απολυθείσης της θείας Λειτουργίας, ένθα η Αρχιερατική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, όπου μετά το κέρασμα ο Πατριαρχικός Επίτροπος διένειμε εις πάντας Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας μετά του αναστασίμου χαιρετισμού Χριστός Ανέστη.