Καταδίκασαν τον θρησκευτικό φανατισμό σε συνάντηση στους Αγίους Τόπους (ΦΩΤΟ)

Loading...


Οι επικεφαλής των διαφόρων εκκλησιών στους Αγίους Τόπους συναντήθηκαν την περασμένη Τρίτη προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς και καταδίκασαν τον θρησκευτικό φανατισμό. 

Αναλυτικά: 

Την Τρίτην, 17ην / 30ην Δεκεμβρίου 2014, έλαβε χώραν η από ετών καθιερωμένη συνάντησις των Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης εις το Προεδρικόν Μέγαρον του κράτους του Ισραήλ επί τω Νέω Έτει 2015.
Την εν λόγω συνάντησιν εφιλοξένησεν ο Πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ κ. Ρούβεν Ρούβλιν, ο οποίος και προσεφώνησε τους προσκεκλημένους εις αυτήν, λέγων ότι επί τη ευκαιρία της Ιουδαικής εορτής της Χαννουκά, της Χριστιανικής των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2015 συναντώμεθα σήμερον, αναπολούντες όλους εκείνους, οι οποίοι αδίκως, λόγω θρησκευτικού φανατισμού, ηδικήθησαν, εγένοντο θύματα εκμεταλλεύσεως και εθανατώθησαν. Ημείς συλλυπούμεθα, πονούντες δι᾽ αυτούς και προσευχόμεθα υπέρ αυτών, βασιζόμενοι εις τας Αγίας Γραφάς ημών ως πλάσματα του Θεού, ως εικόνες Αυτού του Κοινού Πατρός, ως λέγει ο προφήτης Μαλαχίας.

Διά τα εγκλήματα εις χώρους της λατρείας διαμαρτυρόμεθα εκτιμώντες την διαμαρτυρίαν διά ταύτα του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου. Το μήνυμα τούτο δίδομεν ενταύθα και εις την Γην ταύτην, των προφητών Δαυίδ, Σολομώντος, του Ιησού και των οπαδών αυτού και ως τέκνα των τριών Αβραμικών Θρησκειών, τέκνα του ενός Πατρός αγωνιζόμενοι κατά της βίας εναντίον του ανθρωπίνου προσώπου και ευχόμενοι εν Νέον Έτος ειρηνικόν και ευλογημένον.Ετικέτες