Θερμή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Μητροπολίτη Αυστρίας (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος με ομάδα πιστών.

Τους εκλεκτούς καλεσμένους συνάντηση ο Πατριάρχης κ.κ.Θεόφιλος. Απαντες μίλησαν με θερμά λόγια και στάθηκαν στην πίστη που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρεται: «Την Δευτέραν, 20ην Ιανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, ηγούμενος συντονισμένης ομάδος προσκυνητών Ορθοδόξων εκ του ποιμνίου αυτού, αλλά και εκ μελών άλλων Εκκλησιών της Αυστροουγγαρίας, Γερμανίας και Γαλλίας, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αυστρίας κ. Αρσένιον και την προσκυνηματικήν ομάδα αυτού, έχουσαν ήδη επισκεφθή πλείονας των Αγίων Τόπων και την Ιεράν Μονήν Αγίας Αικατερίνης του Σινά εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόοφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις την συνάντησιν ταύτην ο Μακαριώτατος ωμίλησεν εις τους προσκυνητάς περί του συνεχιζομένου αγιαστικού και λυτρωτικού έργου διά τον άνθρωπον υπό του Ενανθρωπήσαντος Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το έργον τούτο συνέβη εν χρόνω και τόπω, εις τους τόπους τούτους, τους οποίους επισκέπτονται σήμερον οι προσκυνηταί και έχουν την πνευματικήν θεωρίαν του συντελεσθέντος έργου της σωτηρίας αυτών.

Το έργον τούτο του Θεού διά τον άνθρωπον μαρτυρεί εις τους αγίους τόπους η Εκκλησία των Αγίων Τόπων, το Πατριαρχείον μετά της Αδελφότητος αυτού. Τούτο συμβαίνει διά στερήσεων, θυσιών ουχί μόνον υλικών αλλά και θυσιών αίματος και ζωών. «Το έργον τούτο», είπεν ο Μακαριώτατος, «ενισχύει η παρουσία των προσκυνητών, ως υμών εν ταίς ημέραις ταύταις μετά του νέου Μητροπολίτου υμών, τον οποίον συγχαίρομεν διά το επιτελούμενον υπ’ αυτού ποιμαντικόν έργον το οποίον και Ημείς είδομεν, ότε επεσκέφθημεν ως προσκεκλημένοι την χώραν της Ουγγαρίας προ διετίας.

Εις την παρούσαν συνάντησιν ταύτην παρέστη και ο Επίσκοπος Ιωάννης εκπρόσωπος του Πατριαρχείου της Σερβίας εις Κροατίαν.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρσένιος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά τους λόγους Αυτού, «ιδίως», ως είπεν, «διά τον λόγον ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας ενώνει. Τούτο συμβαίνει και εις την προσκυνηματικήν μας ομάδα, την αποτελουμένην εκ προσκυνητών εκ διαφόρων χωρών και λαμβάνει χώραν με την ευλογίαν του Οικουμενικού Πατριάρχου, του Πατριαρχείου Ρουμανίας και ιδιαιτέρως την ευλογίαν Σας».

Τούς λόγους του Μακαριωτάτου υπεσχέθη ο Μητροπολίτης Αρσένιος να μεταφέρη εις τα Γερμανόφωνα μέλη της προσκυνηματικής του ομάδος.

Επί τη συναντήσει ταύτη έλαβε τέλος χώραν η ανταλλαγή των δώρων της κατά Χριστόν αγάπης και η διανομή Ιεροσολυμιτικών ευλογιών υπό του Μακαριωτάτου εις τους προσκυνητάς».

0402austr.jpg
0402austr1.jpg
0402austr2.jpg
0402austr3.jpg
0402austr4.jpg
0402austr5.jpg


Ετικέτες