Η Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου στα Ιεροσόλυμα (φωτο)

Loading...


Την Δευτέραν, 7ην /20ην Ιανουαρίου 2014, επομένην της εορτής των Θεοφανείων, εωρτάσθη η εορτή της Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την κειμένην πλησίον του Ναού της Αναστάσεως εις την Παλαιάν Πόλιν των Ιεροσολύμων.

Λέγοντες εορτήν Συνάξεως ενός αγίου, εννοούμεν την σύναξιν-συγκέντρωσιν των πιστών, ίνα τιμήσωσιν αυτόν διά την διακονίαν αυτού εις συγκεκριμένον γεγονός.

Εν τω πνεύματι τούτω τιμώμεν εν συνάξει οι Χριστιανοί τον Τίμιον Πρόδρομον, ιδιαιτέρως διά την διακονίαν αυτού εις το εν Ιορδάνη μυστήριον της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διά της τιμίας αυτού χειρός, της αψαμένης την ακήρατον κορυφήν Αυτού.

Τού Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θείας Λειτουργίας ανήμερα της εορτής προεξήρξεν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων Αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος, ο οποίος και φιλοφρόνως εδεξιώθη το εκκλησίασμα μετά τον Εσπερινόν και την θείαν Λειτουργίαν.

alt
alt
alt
altΕτικέτες