Η μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


H μνήμη της Αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου γιορτάσθηκε χθες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων… Αναλυτικά: 

Την Παρασκευήν, 29ην Αυγούστου /11ην Σεπτεμβρίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της Αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την κειμένην εις την Χριστιανικήν συνοικίαν και σχεδόν προσκειμένην τω Ναώ της Αναστάσεως νοτίως. Εις την Μονήν ταύτην υπάρχει υπόγειος Ναός του Τιμίου Προδρόμου του 4ου αιώνος, εις των αρχαιοτάτων της Παλαιάς Πόλεως, συντηρηθείς μόλις προσφάτως τη συνεργασία του Πατριαρχείου μετά του Ιδρύματος Λεβέντη της Κύπρου. Υπεράνω του αρχαίου Ναού τούτου ευρίσκεται μεγαλοπρεπής νέος Ναός, η αρχή του οποίου ανάγεται εις τον 11ον αιώνα.

Εις τον άνω Ναόν τούτον εωρτάσθη εν σεμνότητι και χαρά πενθίμω η μνήμη της Αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου υπό Ηρώδου του τετράρχου, λόγω του ότι ο Άγιος Πρόδρομος ήλεγχε αυτόν, διότι συνέζη μετά της γυναικός του αδελφού αυτού Φιλίππου, της Ηρωδιάδος, (Ματθ. 14).

Τού Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θ. Λειτουργίας την πρωίαν προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων Αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ήτοι των Αρχιμανδριτών Σωφρονίου και Θαδδαίου, του Πρεσβυτέρου εφημερίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως π. Ευθυμίου, του Ιεροδιακόνου Μάρκου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου μετά των βοηθών αυτού και μετέχοντος εν ευλαβεία και κατανύξει πολλή ευλαβούς εκκλησιάσματος εξ εντοπίων Ιεροσολυμιτών και προσκυνητών εκ Ρωσσίας και Ρουμανίας.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας, προσήλθε διά προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και μετά των εκ Ρωσίας παρεπιδημούντων Αρχιερέων, Τύχωνος, πρώην Προισταμένου της εν Ιεροσολύμοις Ρωσικής Αποστολής (MISSIA) και Επισκόπου Νικολάου εξ Ουκρανίας.

Την Πατριαρχικήν και Αρχιερατικήν Συνοδείαν εφιλοξένησεν εις το ηγουμενείον ο καλώς επιμελούμενος των της Μονής εις συντηρήσεις και ανακαινίσεις Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος.

 

 Ετικέτες