Η κοπή της βασιλόπιτας στην ελληνική λέσχη Ιεροσολύμων από τον Πατριάρχη Θεόφιλο(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το εσπέρας του Σαββάτου, 24ης Ιανουαρίου/ 6ης Φεβρουαρίου 2016, η Α.Θ.Μ. ο  Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Σεβασμιωτάτου πρώην Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, ηυλόγησε την τελετήν της κοπής της βασιλόπιττας εις την Λέσχην της Ελληνικής παροικίας, κειμένην εις την δυτικήν Ιερουσαλήμ πλησίον του Ελληνικού Γενικού Προξενείου, και ούσαν δωρεάν του μακαριστού Σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτου. Ευθυμίου προς την Ελληνικήν Παροικίαν.

 Εις την τελετήν ταύτην παρίστατο ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παροικίας κ. Αναστάσιος Δαμιανός, το προσωπικόν του Ελληνικού Προξενείου, μέλη της παροικίας Ιεροσολύμων, ως ο οδοντίατρος κ. Ιωάννης Τληλ, Αγιοταφίται Πατέρες και προκεκλημένοι της Ισραηλινής και Αραβικής κοινωνίας.

Κόπτων την βασιλόπιτταν, ο Μακαριώτατος υπεγράμμισε την σημασίαν και τον ρόλον της Λέσχης διά την ταυτότητα του Ελληνισμού και την φροντίδα του Πατριαρχείου δι’ αυτήν και ηυχήθη το Νέον Έτος 2016 να είναι διά την Ελληνικήν Κοινότητα έτος υγιείας, προόδου και κοινωνικής και φιλανθρωπικής δραστηριότητος προς όφελος του Ελληνικού γένους ημών και δόξαν του εν Τριάδι Θεού ημών.

Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος έδωσε τον λόγον εις τον κ. Τληλ, ο οποίος είπεν ότι η Ελληνική Λέσχη είναι όχι μόνον ιστορική αλλά ιστορικωτάτη, διότι υπήρχε και προ του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου και διότι υπήξε το «σπίτι» δι᾽ όλην την Ελληνικήν Παροικίαν και ηυχήθη να συνεχίση αύτη τον ρόλον αυτής τούτον και κατά το Νέον Έτος.

 

 

 

 

 Ετικέτες