Η εορτή των Αγίων Πάντων στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Με λαμπρότητα και την πολυπληθή παρουσία προσκυνητών από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και ασφαλώς πολλούς αραβόφωνους εορτάστηκε η εορτή των Αγίων Πάντων στα Ιεροσόλυμα.

Αναλυτικά: 

Την Κυριακήν, 2αν / 15ην Ιουνίου 2014, εωρτάσθη η εορτή των Αγίων Πάντων εις το Πατριαρχείον και δη εις το εν τη Ιερά Μονή Παναγίας Σειδανάγιας προς τιμήν αυτών ευρισκόμενον παρεκκλήσιον πλησίον του Πατριαρχείου εις την Χριστιανικήν Συνοικίαν.

Η εορτή των αγίων Πάντων εορτάζεται υπό της Εκκλησίας μίαν εβδομάδα μετά την Κυριακήν της Πεντηκοστής, προς υπόμνησιν του γεγονότος ότι οι Άγιοι Πάντες είναι καρπός της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος εις τους Αγίους μαθητάς και αποστόλους και εις την Εκκλησίαν όλην.

Της εν λόγω εορτής την ως άνω ημέραν προεξήρξεν ως λειτουργός Αρχιερεύς ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων και συμμετέχοντος εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών εντοπίων Αραβοφώνων και προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.
Μετά την θείαν Λειτουργίαν η ανακαινίζουσα την Μονήν καθηγουμένη οσιωτάτη μοναχή Σεραφείμα εδεξιώθη την Αρχιερατικήν Συνοδείαν και το εκκλησίασμα φιλοφρόνως εις το ηγουμενείον.

 Ετικέτες