Η εορτή της προσκυνήσεως της αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 16ην/29ην Ιανουαρίου 2016, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της προσκυνήσεως της αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου, ήτοι της φυλακίσεως αυτού υπό Ηρώδου του βασιλέως και της αποφυλακίσεως αυτού υπό του αγγέλου, συμφώνως προς το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων (κεφ. 12).

 Η φυλάκισις αύτη του Αποστόλου Πέτρου έλαβε χώραν εις τας φυλακάς του Πραιτωρείου- Ρωμαικού Διοικητηρίου, εις την περιοχήν του οποίου σώζεται σήμερον η φυλακή και η Ιερά Μονή του Πατριαρχείου επ’ ονόματι της Φυλακής του Αποστόλου Πέτρου και του Αγίου Νικοδήμου, επειδή πιστεύεται ότι εις αυτήν έλαβε χώραν η συνομιλία μεταξύ του Νικοδήμου, κρυφού μαθητού του Χριστού και Αυτού του Κυρίου περί της «άνωθεν γεννήσεως» ήτοι αναγεννήσεως του ανθρώπου διά του βαπτίσματος, συμφώνως προς το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (κεφ. 3, 1-21).

Επί το λαικώτερον η Μονή αύτη φέρει και την ονομασίαν «Της Φακής», επειδή πιστεύεται ότι εις αυτήν την περιοχήν η Εκκλησία διένειμε εις συσσίτια φακήν και άλλα τρόφιμα εις καιρόν πείνης και λοιμού, δι’ ο και εις ένδειξιν τούτου οι παλαιοί κρεμάμενοι λέβητες εις τον κυρίως ναόν, το εικονοστάσιον του οποίου ανεκαινίσθη προσφάτως εργασία και επιμελεία μεν του Αγιοταφίτου μοναχού Αντιόχου, δαπάναις δε του Συλλόγου «Ελληνικός Σύνδεσμος του Παναγίου Τάφου».

Εις το υπόγειον παρεκκλήσιον της Φυλακής του Αποστόλου Πέτρου, το εντός της Μονής, ετελέσθη Εσπερινός αφ’ εσπέρας και θεία Λειτουργία την πρωίαν της ως άνω εορτής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αυτώ του Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου, ηγουμένου της Ι. Μονής Χωρίου των Ποιμένων και των Ιεροδιακόνων π. Μάρκου και π. Χαραλάμπους και μετέχοντος εκκλησιάσματος εκ μοναχών μοναζουσών και προσκυνητών.
Διαρκούσης της θ. Λειτουργίας ήλθε προς προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Την Αγιοταφιτικήν Συνοδείαν και την Αρχιερατικήν μετά την θ. Λειτουργίαν εδεξιώθη φιλοφρόνως εις το ηγουμενείον ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Μακάριος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες