Η εορτή της ανακομιδής του Λειψάνου του αγίου Σάββα του ηγιασμένου (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κυριακήν, 13ην/26ην Οκτωβρίου 2014, εορτάσθηκε η μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου, εις την Ιεράν Μονήν αυτού, την κειμένην εις την έρημον της Ιουδαίας εις την δεξιάν όχθην του χειμάρρου των Κέδρων τω κατερχομένω εξ Ιεροσολύμων προς την Νεκράν θάλασσαν.

Κατά την εορτήν ταύτην τελείται ανάμνησις του γεγονότος ότι το λείψανον του αγίου Σάββα, το οποίον είχον λάβει οι Σταυροφόροι εις την Βενετίαν, επανεδόθη υπό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εις την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων και επεστράφη εις αυτήν την 13ην / 26ην Οκτωβρίου του έτους 1965.

Διά την εορτήν ταύτην εγένετο εις την Ιεράν Μονήν του οσίου Σάββα ολονύκτιος αγρυπνία μετά θείας Λειτουργίας. Ταύτης προεξήρξε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, προσελθών το απόγευμα της παραμονής της εορτής εις την Μονήν και μετείχον οι Αγιοσαββίται πατέρες, Αγιοταφίται Πατέρες εξ Ιεροσολύμων και Ελληνορθόδοξοι Αραβόφωνοι εκ των πλησιοχώρων κωμών της Βηθλεέμ, Μπετζάλλας και Χωρίου των Ποιμένων – Μπετσαχούρ.

Μετά την αγρυπνίαν, ο πνευματικός της Μονής, οσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ευδόκιμος παρέθεσε το κόλλυβον μετά οίνου εις τον νάρθηκα – λιτήν της Μονής, ακολούθως δε τράπεζαν εις την Αρχιερατικήν Συνοδείαν, τους Πατέρας πάντας και το εκκλησίασμα όλον.

savva-jerusalem.jpg
savva-jerusalem1.jpg
savva-jerusalem2.jpg
savva-jerusalem3.jpg
savva-jerusalem4.jpg
savva-jerusalem5.jpg
savva-jerusalem6.jpg
savva-jerusalem7.jpg
savva-jerusalem8.jpg
savva-jerusalem9.jpg
savva-jerusalem10.jpg


Ετικέτες