Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Τρίτην, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, της εκ της Αλεξανδρείας καταγομένης, εις την ιεράν αυτής Μονής την κειμένην εις μικράν απόστασιν από του Πατριαρχείου βορείως μεταξύ της Ιεράς Μονής των Αγίων Αρχαγγέλων και της Ιεράς Μονής Παναγίας Σειδανάγιας εις την Χριστιανικήν συνοικίαν.

Ως γνωστόν, η Αγία Αικατερίνη ήτο λίαν πεπαιδευμένη Χριστιανή, διό και πάνσοφος καλείται, κατήσχυνε τους σοφούς – ασόφους και ασεβείς ειδωλολάτρας της Αλεξανδρείας, προσείλκυσε πολλούς εις τον Χριστιανισμόν και διά της ομολογίας αυτής εδέχθη τον στέφανον του μαρτυρίου επί Μαξιμίνου το έτος 305 μ.Χ.
Τού Εσπερινού αφ᾽ εσπέρας και της θείας λειτουργίας ανήμερα της εορτής εν τη ως άνω Μονή προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων Αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και διακόνων, ψάλλοντος του πρωτοψάλτου του Μοναστηριακού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου και μετέχοντος εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών, εντοπίων της Ιερουσαλήμ και προσκυνητών εκ των Ορθοδόξων χωρών.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας, προσήλθε μετά Πατέρων Αγιοταφιτών διά προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά της Αγιοταφιτικής Συνοδείας, της λειτουργηθείσης εν τω Ιερώ Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Εις το Κοινωνικόν της θείας Λειτουργίας πολλοί των εκκλησιαζομένων πιστών προσήλθον και μετέσχον εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας δι᾽ ενίσχυσιν, βοήθειαν, άφεσιν αμαρτιών και αγιασμόν.

Τον Μακαριώτατον και την συνοδείαν Αυτού, ως και τον προεξάρχοντα Αρχιερέα, την συνοδείαν αυτού και το εκκλησίασμα εδεξιώθη εις το ηγουμενείον ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος.

Β. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ.
Εις την εορτήν της αγίας Αικατερίνης, την Τρίτην, 25ην Νοεμβρίου / 8ην Δεκεμβρίου 2015, εις την Ιεράν αυτής Μονής του Σινά μετέσχε το Πατριαρχείον δι᾽ Αντιπροσωπείας αποσταλείσης υπό του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εν συνεργασία μετά του Αρχιεπισκόπου Φαράν και Ραιθώ και ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σινά κ. Δαμιανού και εις το πλαίσιον των ανέκαθεν υφισταμένων σχέσεων τάξεως μεταξύ του Πατριαρχείου και της Ιεράς Μονής Σινά. Η αποσταλείσα Αντιπροσωπεία απετελείτο εκ του Πατριαρχικού εν Βηθλεέμ Επιτρόπου Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, του Αρχιμανδρίτου π. Παισίου και του διακόνου π. Μάρκου.

Η Αντιπροσωπεία ανεχώρησε την πρωίαν της Δευτέρας, διέβη τα σύνορα Ισραήλ και Αιγύπτου εις Ειλάτ και Τάμπα, έφθασε εις την Ιεράν Μονήν, έλαβε μέρος εις τον Εσπερινόν αφ᾽ εσπέρας και εις την θείαν Λειτουργίαν την πρωίαν ανήμερα της εορτής, παρεκάθισε εις την μοναστηριακήν τράπεζαν και επέστρεψε τη βοηθεία της Αγίας Αικατερίνης το εσπέρας της Τρίτης εις Ιερουσαλήμ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες