Η Βαϊοφόρος στη Βηθσφαγή των Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Λιτανεία της Ιερής Εικόνας της Βαΐφόρου τελέσθηκε το Σάββατο από το χωριό Βηθσφαγή κοντά στο Ορος των Ελαιών στα Ιεροσόλυμα, παρουσία πλήθος κόσμου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: «Την παραμονήν της Κυριακής των Βαίων, 22ας Μαρτίου/ 4ης Απριλίου 2015, μετά τον Εσπερινόν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, έλαβε χώραν η εσπερινή λιτανεία από της Βηθσφαγής νοτίως του Όρους των Ελαιών προς την Ιερουσαλήμ εις ανάμνησιν της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου εις την Ιερουσαλήμ, ότε οι παίδες των Εβραίων έψαλλον Αυτώ το «Ωσαννά τω Υιώ Δαυίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

Η λιτανεία ήρξατο από της Ιεράς Μονής Βαιοφόρου, την οποίαν ήγειρεν εκ θεμελίων ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Γρηγόριος, ότε ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηυλόγησε τα βαία και ανέθεσεν εις τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην, όπως προεξάρξη της λιτανείας, διελθούσης από του Προσκυνήματος της Αναλήψεως εις το Όρος των Ελαιών, κατελθούσης διά των Ιερών Προσκυνημάτων της Γεθσημανής και του Αγίου Στεφάνου και καταληξάσης άμα τη λήξει του δειλινού εις την εν τη πύλη του Αγίου Στεφάνου Ιεράν Μονήν της Αγίας Άννης, εν ω ηκολούθει πλήθος μοναχών, μοναζουσών και προσκυνητών και εν ω εψάλλετο το τροπάριον «Την κοινήν Ανάστασιν προ του Σού πάθους πιστούμενος…» εις διαφόρους γλώσσας εναλλάξ.

Επί τη λήξει της λιτανείας ανεπέμφθη δέησις, δοξολογία και ευχαριστία τω Θεώ εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Άννης και οι πιστοί απελύθησαν εις τα ίδια».

0604vaif.jpg
0604vaif1.jpg
0604vaif2.jpg
0604vaif3.jpg
0604vaif4.jpg
0604vaif5.jpg


Ετικέτες