Επί τάπητος στο Σαμπεζύ το θέμα αναφορικά με το Αυτόνομο Καθεστώς και τον τρόπο ανακηρύξεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Loading...


Το θέμα αναφορικά με το Αυτόνομο Καθεστώς και τον τρόπο ανακηρύξεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της επιτροπής του Σαμπεζύ της οποίας οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο. 

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση: 

Την Κυριακήν, 28ην Σεπτεμβρίου /11ην Οκτωβρίου 2015, έλαβε χώραν εις τον ιερόν Ναόν του αγίου Αποστόλου Παύλου, του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Συλλείτουργον των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, των μετεχουσών εις τας εργασίας της Ε’ Προσυνοδικής Διασκέψεως εν όψει της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, της ορισθείσης υπό της Συνάξεως των Προκαθημένων, όπως συγκληθή το έτος 2016 εις Κωνσταντινούπολιν.

Εις το Συλλείτουργον τούτο, συνελειτούργησαν, προεξάρχοντος του Προισταμένου του Διορθοδόξου Κέντρου Σαμπεζύ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμίου, οι πρώτοι των Εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, των Εκπροσώπων του Πατριαρχείου Αντιοχείας και του Πατριαρχείου Γεωργίας μη παραστάντων, εκ του Πατριαρχείου δε Ιεροσολύμων, αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος Πατριαρχικός Επίτροπος, πρώτος τη τάξει της Σιωνίτιδος Εκκκλησίας εις την Επιτροπήν αυτής, την μετέχουσαν εις τας εργασίας της Ε’ ταύτης Προσυνοδικής και αποτελουμένης εκ του συλλειτουργήσαντος Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του καθηγητού του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοδώρου Γιάγκου.

Αι εργασίαι της Διασκέψεως θα συνεχισθούν έως το Σάββατον, 4ην /17ην Οκτωβρίου 2015, θέματα δε αυτών θα είναι το Αυτόνομον Καθεστώς και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία και η τελική έγκρισις των υπό της αποφάσεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, συσταθείσης Ειδικής Επιτροπής, ομοφώνως επενεχθεισών τροποποιήσεων των υπό των Β΄ και Γ’ Προσυνοδικών Διασκέψεων εγκριθέντων κειμένων.Ετικέτες