Επίσκεψη της Κοινότητας Αμπού Σναν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & βίντεο)

Loading...


Την Πέμπτην 21ην Μαρτίου/3ην Απριλίου 2014, 100 μέλη της Κοινότητος του Πατριαρχείου εις Αμπού Σναν της περιοχής Άκκρης του βορείου Ισραήλ επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ευχαριστούντες Αυτόν διά την εις την Κοινότητα και την ενορίαν αυτών επίσκεψιν Αυτού και διά την νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου, εις την οποίαν προεξήρξεν ο Μακαριώτατος την Τετάρτην 13ην /26ην Μαρτίου.

p2.jpg
p3.jpg
p4.jpg