Επίσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής Χριστιανικών Κοιν/των στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 25ην Ιουλίου / 7ην Αυγούστου 2015,ο  Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη εις συνάντησιν και ηυλόγησε τα τριάκοντα και πέντε μέλη της προσφάτως εκλεγείσης Εκτελεστικής Επιτροπής αντιπροσώπου όλων των εν Ισραήλ Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων Κοινοτήτων του Πατριαρχείου.

 Επί κεφαλής της Εκτελεστικής ταύτης Επιτροπής ήτο ο εκλεγείς και πάλιν Πρόεδρος αυτής πρώην δικαστής εκ Ναζαρέτ κ. Ράεντ Ζαρζούρα και ο Αντιπρόεδρος αυτής εκ της Κοινότητος Κούφρ Γιασίφ κ. Μπάσεμ και η Πρόεδρος της Κοινότητος της Ναζαρέτ κα Αφάφ.

Η Εκτελεστική αύτη Επιτροπή εζήτησε την ευλογίαν του Μακαριωτάτου επί τη επανεκλογή αυτής και εδήλωσε την διάθεσιν αυτής να συνεργασθή μετ᾽ εμπιστοσύνης και αφοσιώσεως μετά του Πατριαρχείου διά την προώθησιν θεμάτων των Κοινοτήτων, ως της επιμορφώσεως του Κλήρου, των Κατηχητικών σχολείων, της διαφυλάξεως της Χριστιανικής ταυτότητος των Χριστιανών, του μαθήματος των Θρησκευτικών εις τα Κυβερνητικά σχολεία, της στρατεύσεως των Χριστιανών εις το Κράτος του Ισραήλ, του εις την τάξιν των λαικών υπαχθέντος πρώην ιερέως Ρωμανού, και της εν ευημερία διαβιώσεως των Χριστιανών εις την Αραβόφωνον Μουσουλμανικήν και Ιουδαικήν Ισραηλινήν κοινωνίαν.

Ο Μακαριώτατος συνεχάρη την Εκτελεστικήν Επιτροπήν επί τη επανεκλογή αυτής, ηυλόγησεν αυτήν και διεβεβαίωσεν ότι θα στηρίξη αυτήν εις τας δραστηριότητας αυτής προς όφελος των Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων Χριστιανικών Κοινοτήτων εις το Ισραήλ.

 

 

 

 Ετικέτες