Εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Πατριαρχική σχολή Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Mε μεγάλη λαμπρότητα τελέστηκε η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στην Πατριαρχική σχολή Ιεροσολύμων.

Δείτε τις εικόνες και το βίντεο 

Αναλυτικά το δελτίο τύπου 

Την Πέμπτην, 30ην Ιανουαρίου / 12ην Φεβρουαρίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη των Τριών Ιεραρχών, αγίων, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, ως εορτή της Παιδείας εις την επί του λόφου της Αγίας Σιών Ιερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν.

Ως γνωστόν, η εορτή αύτη έχει καθιερωθή υπό της Εκκλησίας από του 12ου αιώνος, ίνα συνενώση τα μέλη της Εκκλησίας, χωριζόμενα τότε εις ομάδας, Ιωαννίτας, Βασιλείτας και Γρηγορίτας εις μίαν ενότητα, τιμώσαν ομού τους τρεις οικουμενικούς διδασκάλους ως αγίους, αλλά και ως άνδρας των γραμμάτων επιστήμονας, επεξεργασαμένους και τον σύνδεσμον μεταξύ της αρχαίας Ελληνικής παιδείας μετά της Χριστιανικής διδασκαλίας.

Επί τη εορτή ταύτη της Εκκλησίας και της Παιδείας ετελέσθη Εσπερινός αφ᾽ εσπέρας και θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής την πρωίαν εις τον εν τη Αγία Σιών Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος της Πατριαρχικής Σχολής, Προεξάρχοντος του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου και συλλειτουργούντων αυτώ του Πρεσβυτέρου π. Ευθυμίου και του Ιεροδιακόνου π. Διονυσίου, ψαλλόντων και μετεχόντων των καθηγητών και των μαθητών της Σχολής και μετέχοντος ευσεβούς εκκλησιάσματος εκ των μελών της Ελληνικής Παροικίας Ιεροσολύμων και εκ προσκυνητών.

Τον πανηγυρικόν της ημέρας εξεφώνησε ο καθηγητής Μέξης.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο Αναπληρωτής Σχολάρχης καθηγητής κ. Σπυρίδων Μέξης εδεξιώθη την Αρχιερατικήν συνοδείαν και το εκκλησίασμα εις την αίθουσαν τελετών της Σχολής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες