Δεύτερα του Πάσχα στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την πρωίαν της Δευτέρας του Πάσχα, 19ης Απριλίου/2ας Μαίου 2016, ετελέσθη η Θεία Λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα εις τον Ιερόν Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων των Αγιωτάτων Αρχιερέων και ευλαβεστάτων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και προσευχομένου πολλού ευσεβούς λαού εν χαρά και αγαλλιάσει αναστασίμω.

 Μετά την λήξιν της Θείας Λειτουργίας έλαβε χώραν η εν πομπή και ψαλμωδία άνοδος της Πατριαρχικής Συνοδείας εις το Πατριαρχείον, ένθα ηκολούθησεν ο αδελφικός πασχάλιος ασπασμός και η διανομή εις τους συγκεντρωθέντας προσκυνητάς των πασχαλίων ωών υπό του Μακαριωτάτου.

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες