Αντιπρόσωποι του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Σάββατον, 23ην Μαρτίου/5ην Απριλίου 2014, τριάκοντα αντιπρόσωποι εκ των Κυβερνητών και του Πληρώματος της φρεγάτας «Σαλαμίς» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, συνοδευόμενοι υπό του Στρατιωτικού Ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας εις Τελ Αβίβ κ. Παναγιώτου επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον εις τα πλαίσια ναυτικής ασκήσεως του πλοίου εν συνεργασία μετά του Ναυτικού του Ισραήλ.

Ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη ενθέρμως αυτούς και ωμίλησεν αυτοίς διά την μακραίωνα ελληνικήν παράδοσιν την υπάρχουσαν εις τους Αγίους Τόπους, κατευώδευσε δε αυτούς επιδίδων αυτοίς πολλάς Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

fre2.JPG
fre3.JPG
fre4.JPG