Αντιπρόσωποι της Παλαιστινιακής Αρχής στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Τρίτην, 29ην Ιουλίου/ 11ην Αυγούστου 2015, ο κ. Χετζάμπη Αλτζάμπρα και ο κ. Κιφάχ Μπαρακάτ, υπεύθυνοι διά τας σχέσεις των Παλαιστινίων των Κατεχομένων περιοχών και του Ισραηλινού Στρατού, συνοδευόμενοι υπό του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τούτους εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των από των ημερών του Ομάρ Χατάμπ και του Πατριάρχου Ιεροσολύμων αγίου Σωφρονίου δημιουργηθεισών καλών σχέσεων μεταξύ Πατριαχείου και Ισλαμικού κράτους, εις το πλαίσιον του οποίου απεδόθησαν ελευθερίαι εξασκήσεως των θρησκευτικών υποχρεώσεων των Χριστιανών.

Αι αγασταί αυταί σχέσεις συνεχίζονται και σήμερον εις την περιοχήν της Βηθλεέμ και εις άλλας περιοχάς του Παλαιστινιακού κράτους.
Εις τους επισκέπτας τούτους ο Μακαριώτατος απένειμε ενθύμιον- ομοίωμα της Ιερουσαλήμ και ηυχήθη καλήν συνέχειαν της αγαστής συνεργασίας προς όφελος των Παλαιστινίων πολιτών, Χριστιανών και Μουσουλμάνων.

 

 

 

 

 Ετικέτες